Geschiedenis

It&Aut

In 2003 is er een soos ontstaan vanuit de behoefte aan een ontspannen/gezellige ontmoetingsplaats voor mensen met ASS (autisme spectrum stoornis) met een gemiddelde intelligentie.
Door deze vraag is er een groep ouders/mensen met autisme om de tafel gaan zitten met Altrecht. Vanuit dit initiatief is De Soos “IT & AUT” ontstaan.
De commissie heeft gezorgd voor genoeg financiĆ«le middelen om zo’n soos te kunnen draaien en onderdak gevonden in ‘De Paraplu’ in Utrecht.

Vrijwilligers

Vanuit Altrecht werd een beroepskracht voor 12 uur per maand betaald. Er werd een enthousiaste groep vrijwilligers gevonden die mee wilden draaien op zo’n soosavond. Al vrij snel groeide de groep bezoekers van 15 naar 20 personen per avond. Later werden dit er zo’n 25. Momenteel zijn er gemiddeld 25 tot 30 bezoekers en dit aantal is groeiend daar dit een unieke uitgaansgelegenheid voor de doelgroep is.

De Boog

Na ongeveer 3 jaar zijn we verhuisd naar ‘De Boog’, hierdoor hoefde de soos geen huur meer te betalen en werd de soos begeleid door een activiteitenbegeleidster van Altrecht Talent.
Door bezuinigingen sloot De Boog per 1 juli 2014 en was er voor de activiteitenbegeleidster geen budget meer.

De Wilg – Autismesoos Utrecht

Gelukkig heeft De Wilg vanaf september 2014 de soos onderdak geboden en bieden medewerkers van De Wilg de nodige ondersteuning, vanaf deze datum gaat de soos verder onder de naam “AutismeSoos Utrecht”.