Soosavonden in Burezina

Zolang we vanwege COVID maatregelen nog niet in het buurthuis zelf onze soos kunnen houden, zullen wij buitenactiviteiten organiseren op de gebruikelijke soostijden.
Huidige vooruitzichten zijn weer onzeker. We wachten de persconferentie van december af.

Soostijden: 2e en 4e vrijdag van de maand

Vanaf 2020 wordt de autismesoos niet meer gehouden in De Wilg.
Op de 2e en 4e vrijdag wordt wel een soos georganiseerd in buurthuis Burezina (zie ook http://burezina.nl/ ).
soostijden: van 20:00 tot 22:00, deur open vanaf 19:45 tot 20:15 (na deze tijd op het raam kloppen: we doen dan de deur open)

Zie voor geplande activiteiten: Agenda